Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för ansökan/beslut om tillstånd för  servering av alkoholdrycker till slutet  sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod.