Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och skola

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare:

  • Ansöka och ändra i ansökan till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  • Ansöka om skolbyte eller plats i skola
  • Lämna inkomstuppgift
  • Svara på platserbjudande
  • Säga upp plats (avsluta placering) på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  • Ändra dina kontaktuppgifter i kommunens barn- och elevregister