EDI - En dörr in

LÄS MER

En dörr in- EDI

En dörr in riktar sig till dig som är mellan 16 och 64 år och som behöver samordnat stöd från flera myndigheter för att komma närmare egen försörjning. Tanken är att du ska slippa rundgång hos flera myndigheter och istället få rätt stöd av rätt aktör.

I En dörr in samarbetar myndigheterna för att slussa dig vidare till rätt stödinsats i samhället.
Här finns personal från:

Det behövs ingen remiss för att få kontakt med oss i En dörr in. Du kan själv söka dig hit eller få hjälp av någon anhörig. En handläggare från någon av aktörerna kan också hjälpa dig att komma i kontakt med oss.

Inom två veckor kommer du att bli kallad till ett första möte med ett par personer som ingår i En dörr in. Tillsammans med dig pratar vi om din situation. För att vi ska kunna ge dig ett bra stöd behöver du godkänna att vi tar fram vissa uppgifter om dig. Det gör du genom samtycke som vi fyller i under första mötet. Vi som ingår i En dörr in har tystnadsplikt. Efter det första mötet gör vi en sammanfattning och tittar på hur vi går vidare.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa