Livsmedelsverksamhet - Registrera, omklassa, ändra eller avsluta verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om din livsmedelsverksamhet i Vansbro kommun!
Här anmäler du att ditt företag ska starta en ny livsmedelsverksamhet eller om du ska omklassa, ändra eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.
I e-tjänsten kan du lämna uppgifter som Vansbro kommun behöver för att placera verksamheten i rätt riskklass och planera kommande kontroller.
Om du ska anmäla att verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.​

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Anmäl till rätt myndighet
För verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter, som ska vidare till andra livsmedelsanläggningar gäller särskilda regler. Läs mer om anläggningar som behöver godkännas av Livsmedelsverket på (livsmedelsverket.se).

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa